Starta eget, driva och utveckla – Företagslotsen

Företagslotsen är en kostnadsfri service till dig som är eller är på väg att bli företagare. Vi vill göra det enklare för dig att utveckla, driva eller starta företag i Örnsköldsvik. Företagslotsen arbetar för att förenkla och underlätta kommunikationen mellan dig som företagare och kommunen. Vi hjälper dig i ärenden som rör tillstånd och regler och samordnar dina kontakter med kommunen.

Vi hjälper dig med


1. Rådgivning och vägledning

Har du en fråga som företagare, små eller stora funderingar om tillstånd, regler eller annat runt ditt företagande?

Vill du träffa en kontaktperson för att identifiera dina behov? Eller boka ett möte där vi samlar de personer som kan vara till hjälp vid just ditt ärende? Kontakta oss så kommer vi överens om ett möte som passar dig.

Om du har en idé som kan behöva handläggas i flera ärenden, kan företagslotsen underlätta för dig genom att arrangera ett tidigt kundmöte. Det gäller oavsett om du ska starta företag, eller redan är igång och vill utveckla din verksamhet. Då ordnar vi ett möte med dig och de handläggare från kommunen eller kommunens bolag som är berörda. Det fattas inga beslut under mötet. Vi från näringslivsenheten sitter också med, hjälper till att föra anteckningar och sammanfattar vad som sagts.

2. Kartläggning av ärenden som kan bli aktuella rörande:

  • Alkohol- och tobak
  • Brand- och säkerhetsfrågor
  • Plan- och bygglov
  • Livsmedelsfrågor
  • Mark- och utbyggnadsfrågor
  • Miljö- och hälsofrågor
  • Trafiklösningar
  • Lediga lokaler
  • Energi- och VA-frågor tillsammans med Övik Energi och MIVA

Företagslotsarna Wallid Sabarsson och Camilla Rodin

3. Kontaktvägar när det gäller:

Företagsstöd i samarbete med Region Västernorrland
Nätverkande med hjälp av de lokala företagsorganisationerna
Starta eget i samarbete med Nyföretagarcentrum

 

4. Företagsakuten en hjälp för dig i covidtider

Vi erbjuder snabb, kostnadsfri rådgivning till dig som är aktiv företagare i Örnsköldsvik, för att minska de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset.

Läs mer om företagsakuten


Kontakta oss:

Wallid Sabarsson
Företagslots
Telefon: 0660-883 86
E-post: foretagslotsen@ornskoldsvik.se

Camilla Rodin
Företagslots
Telefon: 0660- 887 27
E-post: foretagslotsen@ornskoldsvik.se

Har du ett enstaka ärende?

Då kan du alltid höra av dig till kontaktcenter för information, kontakt eller boka tid.
0660- 880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

Information och kontakter gällande starta eget
och utveckla med hjälp av våra samarbetspartners

NyföretagarCentrum

Erbjuder kostnadsfri, personlig och konfidentiell rådgivning, är bollplank och är rika på erfarenheter. De är experter på företagande och med sin rådgivning ser de till att du är väl förberedd på livet som företagare.

NyföretagarCentrum arrangerar också Starta eget grundkurs, se information om datum och anmälan på deras hemsida.
Nyföretagarcentrum Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingen

Har information om att starta och driva eget företag. De håller även i träffar och utbildningar.
Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Skatteverket

Här registrerar du ditt företag. På deras webbplats hittar du e-tjänster, broschyrer om att starta eget, lokala informationsträffar m m. För personlig service kontakta skatteupplysningen eller besök det lokala servicekontoret.
Skatteverket Länk till annan webbplats.

Verksamt.se

Riktar sig till dig som funderar på att starta, ska starta, redan driver, vill utveckla eller ska avveckla ett företag. Det är ett samarbete mellan Bolagsveket, Skatteverket och Tillväxtverket. Information och e-tjänster.
verksamt.se Länk till annan webbplats.

Nyföretagarcentrum

Finns till för dig tre år innan du startar och tre år efter att du har startat. Du kan kontakta deras rådgivare så många gånger du vill och samtalen är alltid kostnadsfria och konfidentiella.

Nyföretagarcentrum Länk till annan webbplats.


Almi

Erbjuder rådgivning, lån och riskkapital. Erfarna rådgivare guidar dig rätt i uppstarten av ditt företag, oavsett om det gäller din affärsidé eller hur du ska finansiera din verksamhet.

Almi Länk till annan webbplats.

Mentor eget Företag

Nyföretagarcentrums mentorskapsprogram för dig som tänker starta företag eller har varit företagare i mindre än ett år. Programmet innebär att en nyföretagare kostnadsfritt får tillgång till en mentor som bidrar med sina erfarenheter och sitt nätverk på ideell basis under ett år.

Nyföretagarcentrum Länk till annan webbplats.

Almis mentorprogram

Ett av de största och mest utvecklade mentorprogrammen i världen. Här får du hjälp att få ditt företag att växa och öka lönsamheten med hjälp av en mentor.

Almi Länk till annan webbplats.

Tänker du söka Starta-eget-bidrag? Kontakta alltid Arbetsförmedlingen innan du registrerar företaget. Kundtjänst 0771-416 416.

Almi invest

Sveriges mest aktiva investerare i startups. Almi Invest ägs av Almi Företagspartner och ytterst av svenska staten. Almi Invest är delfinansierat av EU, Almi Företagspartner och regionala organisationer.

Almi invest Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Västernorrland

Här kan exempelvis du som är jordbruksföretagare kan du söka olika stöd.
Länsstyrelsen Västernorrland Länk till annan webbplats.

Coompanion

Hjälper till med information, rådgivning och handledning till dig som vill starta företag tillsammans med andra i form av ett kooperativ. Företagsformen är ekonomisk förening.
Coompanion Länk till annan webbplats.

BizMaker

Är en regional inkubator och science park i Västernorrland. Som länets motor för innovation främjar de företagsutveckling och förnyelse av näringsliv ochsamhälle. Med ett coachande förhållningssätt frigör de kraften hos entreprenörer och innovatörer så att goda idéer kan formas till nya affärer och hållbara lösningar.
Bizmaker Länk till annan webbplats.


RISE Processum

Erbjuder möjlighet att komma i kontakt med specialister för att se om din idé kan bli verklighet och testa dina idéer i en testmiljö i högsta klass.

RISE Processum Länk till annan webbplats.

Almi rådgivning

Almi erbjuder rådgivning när du ska ta över ett befintligt företag.
Almi Länk till annan webbplats.

Business Sweden

Guidar dig rätt när ditt företag behov av internationella kontakter.

Business Sweden Länk till annan webbplats.


Handelskammaren

Arbetar med företagsrelaterade frågor som gäller t ex kommunikation, utbildning, styrelsearbete, energi, export, import, tullar, skatter, etc.

Handelskammaren Länk till annan webbplats.


Exportkreditnämnden

Har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering.

Exportkreditnämnden Länk till annan webbplats.

%%#6a762a%%accent-1%%