Koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Med anledning av att bakterier upptäckts vid en rutinprovtagning kan dricksvattnet för boende i Trehörningsjö vara förorenat. Som en säkerhetsåtgärd ska därför vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas upp. Läs artikeln - koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Länk till startsidan

Du är här:

Teckenspråk

Förskola och fritidshem

Grundskola

Gymnasie- och vuxenutbildning

Ekonomiskt stöd och rådgivning

Stöd till anhöriga

Stöd och service i hemmet

Anpassade boendeformer

Funktionsnedsättning

Kommunal hälso- och sjukvård

Familjer och enskilda

Missbruk, beroende och våld

Fritid och kultur

Arbete och företagande

Bo och bygga

Kommunikationer och resor

Kommun och politik

Kontakt med kommunen