Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Fritidshem

Fritidshem är till för skolbarn
mellan 6 och 13 år
Du kan söka plats på fritidshem
om ditt barn behöver ha tillsyn
innan skolan börjar på morgonen
och när skolan är slut för dagen.

Om ditt barn bara behöver fritidshemsplats
när det är lov och skolan är stängd
kan du ansöka om tillfällig plats
enbart för skollov.

Så här söker du plats på fritidshem

Sök plats på fritidshem
4 månader innan du behöver platsen.

Du kan ansöka via ett formulär på webbplatsen.
Länk till ansökan om plats på fritidshem Länk till annan webbplats.

Om du eller ditt barn har skyddad identitet
ska du inte använda webbformuläret.
Då vänder du dig istället till kontaktcenter 0660 - 880 00
så får du hjälp.
Det kan du också göra
om du har svårt att använda blanketten.