Länk till startsidan

Ekonomiskt stöd

Om dina pengar inte räcker för att försörja dig
och din familj
har du rätt att ansöka om försörjningsstöd.
Försörjningsstöd är en form av ekonomiskt bistånd.
Det är pengar som du kan få
i tillfälligt bidrag
efter att kommunen har utrett ditt behov.

Kommunen ställer krav på dig
för att du ska kunna få försörjningsstöd.
Du måste vara inskriven på arbetsförmedlingen.
Du måste söka alla jobb du kan få
och tacka ja till de insatser som du blir erbjuden.
Du ska söka de bidrag du har möjlighet att få.
Har du sparade pengar
måste du använda dem först.
Du kan också behöva sälja
värdefulla saker som du äger.

Om du studerar och har rätt till studielån
har du inte rätt till försörjningsstöd.

Om du har haft försörningsstöd en längre tid
kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd
för att gå till tandläkaren eller för att skaffa glasöon.
Kontrollera alltid med socialtjänstens handläggare
innan du går för behandling
eller för att prova ut glasögon
så att du vet om du har rätt till bidrag eller inte.
Om du har rätt till bidrag ska du ha en blankett med dig
när du besöker tandläkaren eller optikern.

Vänd dig till kontaktcenter på telefon 0660 - 880 00
eller via e-post till kontaktcenter@ornskoldsvik.se
så hjälper de dig vidare
om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd.
Det hjälper dig oavsett om du vill ansöka om försörjningsstöd,
tandvårdsbidrag eller bidrag för glasögon.