Du är här:

Kultur

Kultur och kulturliv skapar vi tillsammans. Vi kan alla delta utifrån våra egna behov och förutsättningar. Biblioteken, Örnsköldsviks museum & konsthall, det kreativa huset Sliperiet, kulturskolan, föreningsaktiviteter och evenemang erbjuder en mångfald av möjligheter till upplevelser och eget skapande i ett livslångt lärande. 

Kultur låter människor växa och utvecklas utifrån varje individs förutsättningar och Örnsköldsviks kommun lägger särskild vikt vid barn och ungas tillgång till kultur.

I Örnsköldsvik erbjuder vi bredd och spets inom kulturområdet och här finns möjlighet till eget skapande och tillgång till professionell kultur. Vi verkar för att de professionella kulturskaparna ska ha goda möjligheter för sitt utövande.  

 

Nationella minoriteter

Inbjudan till träff om höstens program för nationella minoriteter

Den 20 augusti kl 18.00-20.00 träffas vi på Sliperiet för att följa upp hur långt vi har kommit med höstens program.

Det handlar både om sådant som vi kan använda statliga medel till och annat som arrangeras av föreningar och kommunen med kommunala medel.

Vi behöver även se över återkommande årliga händelser.

Alla är välkomna!

Kultur i kommunen

Sidan uppdaterades

2019-06-27

Sidansvarig: