Du är här:

Stöd till familjer, barn och unga

Alla barn har rätt till en bra uppväxt. Oftast kan föräldrar själva tillgodose detta, men ibland behövs stöd i olika former från socialtjänsten.

I Örnsköldsviks kommun finns socialtjänstens stöd till barn, ungdomar och familjer organisatoriskt inom välfärdsförvaltningen. Visst stöd är öppet för alla och erbjuds via service, vilket innebär att man kan vända sig till verksamheten utan att det krävs utredning eller beslut om stödet från socialtjänsten. Utöver det finns insatser som är biståndsbedömda, vilket innebär att behovet av stöd har utretts och bedömts av socialsekreterare.

Du kan som förälder och barn eller ungdom ta kontakt med välfärdsförvaltningens mottagningsgrupp för att få vägledning om du har funderingar om stödinsatser.

I frågor som rör:

kontaktar du familjerättsgruppen. Skicka e-post till familjerättsgruppen

Sidan uppdaterades

2020-06-16

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Mottagningsgruppen för barn, unga och beroende
0660-888 07

Du kan ringa mottagningsgruppen:
måndag, tisdag, torsdag och fredag 10-11:30 och 13:00-15:00,
onsdag 10-11:30

Telefontid 15 juni–17 augusti
10:00-11:30

Skicka e-post till mottagningsgruppen
Vi läser mail på vardagar.

Postadress:
Mottagningsgruppen
Välfärdsförvaltningen - Social utredning
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik

Social beredskap
Vid akuta situationer, all tid utanför kontorstid, ring 0660-888 07.