Du är här:

Äldre

Inom äldreomsorgen tror vi att alla vill leva ett så bra liv som möjligt och få uppleva meningsfullhet och livslust. Detta gäller även när vi blir gamla och kan behöva andras stöd för att klara vår vardag. Kommunens äldreomsorg vill erbjuda stimulans och möjlighet till meningsfullhet i vardagen så att du som får hjälp eller bor i kommunens servicehus och vård- och omsorgsboenden åldras i trygghet och med bibehållet oberoende.

Kommunens stöd till äldre omfattar bland annat hjälp och stöd i hemmet, dagverksamhet, korttidsvistelse, boende i servicehus, vård- och omsorgsboende och rehabilitering. Mötesplatser, matservering, hjälpmedel, trygghetslarm och anhörigstöd är andra insatser för att underlätta vardagen och skapa trygghet.

Har du frågor om aktiviteter eller annat stöd för äldre så kan du kontakta kommunens anhörigkonsulent. 

Sidan uppdaterades

2020-09-22

Sidansvarig: