Viktig information om coronapandemin

Du är här:

Omsorg och stöd

Stöd i hemmet

För dig som behöver hjälp med vissa sysslor eller kontinuerlig tillsyn och omvårdnad i det egna hemmet.

Äldre

För dig som söker social gemenskap, behöver hjälp att ta dig ut eller söker ett boende med möjlighet till stöd eller omvårdnad.

Funktionsnedsättning

För dig som på grund av fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning behöver stöd i vardagen eller ett anpassat boende.

Anhörig och närstående

För dig som vårdar, stödjer och hjälper en närstående.

Familj

För dig mitt i livet – om relationer, föräldraskap och vårdnadsfrågor.

Våld och brott

För dig som är utsatt, känner oro för någon annan eller vill få hjälp att vända ett eget destruktivt beteende.

Missbruk och beroende

För dig som är orolig för eget eller annans bruk och för dig som vill lämna alkohol, droger och spel.

Ekonomiskt stöd och rådgivning

För dig som vill ha råd i samband med köp, har svårt att hantera den egna ekonomin eller behöver hjälp när pengarna inte räcker till hushållets försörjning.

Stöd till arbete

För dig som ska ta första steget in på arbetsmarknaden eller behöver stöd på väg tillbaka, samt för dig som behöver ett anpassat arbete.

Integration

För dig som kommit till Örnsköldsvik som invandrare eller flykting.

Psykisk ohälsa

För dig som mår psykiskt dåligt och vill söka råd och stöd.

Hälso- och sjukvård

För dig som tar del av kommunal hälso- och sjukvård i hemmet och vid vård- och omsorgsboende.

Frivilliga sociala uppdrag

För dig som vill göra en insats för en medmänniska och för dig som redan har ett uppdrag, till exempel som god man eller kontaktperson.