Länk till startsidan

Utveckla din landsbygd

Bra att veta

Kommunens landsbygdsstrategi ska ge en plattform för ett lokalt utvecklingsarbete i de fyra serviceorter (Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum) som beslutats i översiktsplanen. För varje serviceort med omland föreslås att kommunala resurser, det lokala näringslivet och föreningslivet ska samlas kring en gemensam lokal plan för utveckling, samverkan och resursanvändning. Avsikten är att samla alla goda krafter i arbetet med att utveckla landsbygden i Örnsköldsviks kommun.

För dig som vill engagera dig för din hembygd finns ett antal Bygdsam-grupper som fungerar som nav och plattform för det lokala utvecklingsarbetet. Ta gärna kontakt med Bygdsam i ditt område, hör vad som är på gång och bidra med dina idéer.

Bygderådet i Örnsköldsvik är ideellt, religöst- och partipolitiskt obundet och består av ett 50-tal föreningar. Bygderådet ska främja landsbygdsutvecklingen i Örnsköldsviks kommun. Rådet fungerar som ett nätverk för de lokala utvecklingsgrupperna och en gemensam röst i dialog med kommunen.

Är din förening, organisation eller ditt företag intresserat av att driva ett större utvecklingsprojekt som gynnar bygden, finns möjlighet att söka stöd och projektmedel via Leader Höga kusten.

För de många föreningar och byagrupper som lägger ner mycket kraft på att hålla platsen snygg och välkomnnade, finns möjlighet att ansöka om byskötselpeng.

Driver du en butik i glesbygd och vill bidra till ökad service genom hemsändning av varor har du möjlighet att ansöka om bidrag för det.

Kontakt

Linnéa Egnor Byström

Landsbygdsutvecklare

Telefon: 0660-880 18

E-post: linnea.egnor@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)