Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Kompetensförsörjning

För att företag i Örnsköldsvik ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga, bibehålla och skapa nya arbetstillfällen krävs att vi klarar utmaningen med den framtida kompetensförsörjningen. Örnsköldsviks kommun arbetar tillsammans med privata och offentliga aktörer med olika aktiviteter som på kort och lång sikt bidrar till förbättrad kompetensförsörjning. Nedan följer några exempel på aktiviteter.

I samverkan med arbetsgivare, myndigheter och andra aktörer som Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Migrationsverket, civilsamhället med flera genomför vi omvärldsanalyser och agerar brobyggare för starkare lokala och regionala nätverk. Vårt arbete sker både operativt och strategiskt inom:

Möjlighet till studier och livslångt lärande: Vi arbetar för att kunna erbjuda miljöer som stimulerar till samverkan där individer, organisationer och företag kan utvecklas genom studier, forskning och innovation.

Etablering på arbetsmarknaden (unga & invandrare): Vi initierar aktiviteter för att minska arbetslösheten som ökar möjlighet till etablering på arbetsmarknaden.

Matchning av arbetskraft: Vi stöttar arbetsgivare i rekryteringsinsatser och arbeta fokuserat med prioriterade gruppers möjlighet till etablering på arbetsmarknaden.

Sidan uppdaterades

2019-04-23

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Lena Finne Jansson
Chef folkhälso- & kompetensenheten
0660-881 25
Skicka e-post