Ja

Få en inblick i näringslivet och jobben

%%#6a762a%%accent-1%%

Örnsköldsvik pulserar av entreprenörsanda och kreativ energi. Här hyllar vi våra företag som pionjärer och banbrytare. Deras framgång är vår framgång, och vi investerar kontinuerligt i att ge dem det utrymme och de optimala förutsättningar som krävs för att blomstra. Här finns ett stort know how och nya, intressanta verksamheter växer fram och skapar en mängd av spännande jobb.

Mer om näringslivet och arbetsmarknaden finns du på webbplatserna
Företag och näringsliv Öppnas i nytt fönster. respektive Jobba och lev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Strategiskt läge i Sverige med en god infrastruktur

I Örnsköldsvik bor cirka 56 000 invånare. Tillsammans med grannkommunerna inom en 15 mils radie, samlar vi inte mindre än 300 000 människor. Botniabanans snabbtåg, ett väl utbyggt buss- och vägnät, sju kommunala hamnar, samt den lokala flygplatsen i Gideå och närheten till Umeås respektive Kramfors flygplats ger oss goda kommunikationsförutsättningar för både nationella och internationella resor.

Norra Sveriges största arbetsmarknad

I Örnsköldsvik finner du inte bara en plats att bo, utan en plats att växa och forma din karriär. Med pendlingsavståndet på 50 minuter till Umeå och närheten till Umeå universitet öppnar sig möjligheterna till Norrlands största arbetsmarknad med omkring 100 000 jobb. En stor andel av de jobb som finns i Örnsköldsvik står de multinationella industriföretagen för. Dessa har med åren kompletterats med företag inom den växande tjänstesektorn och besöksnäringen. Yrkesroller som är särskilt eftertraktade är ingenjörer, tekniker samt personal inom utbildnings- och sjukvårdsområdet.

Kunskapsintensivt näringsliv med spetskompetens

I Örnsköldsvik skapar vi inte bara produkter och tjänster, vi skapar framtid. Näringslivet karaktäriseras av stor företagsanda och handlingskraft, med ett starkt fokus på innovation och utveckling.

75% av det som produceras i den tillverkande industrin går på export, vilket utgör 5% av Sveriges nettoexport. En imponerande andel i tanke på att vår folkmängd är mindre än 0,5 % av Sveriges befolkning.

Inom det lokala näringslivet finns ett stort know how, där det bland de cirka 6 500 företag finns spetskompetens som håller högsta internationella klass inom flera områden. Bland export- och industriföretagen finns företag som BAE Systems Hägglunds, Bosch Rexroth Mellansel, Aditya Birla Domsjö Fabriker, Metsä Board och Sanmina.

I High Coast Innovation Park i Domsjö arbetar flera olika företag och innovationsaktörer tillsammans inom en radie av fem kilometer från varandra för att ta tillvara råvaran från skogen på bästa sätt. Bland företagen finns Sekab, Nouyron, Domsjö Fabriker och Övik Energi – alla ligger inom samma område innanför grindarna till fabriksområdet. Tillsammans delar de där exempelvis på biorening, vattenförsörjning och ångförsörjning, vilket gör produktionen mer effektiv. Företagens restströmmar blir till helt nya produkter hos företagsgrannen och som även tas tillvara av de mindre företagen och även av andra företag utanför till exempel, så tar Liquid Wind vara på biogen CO2 från Övik Energi, som i sin tur använder restprodukter från skogsindustrin i sitt värmeverk och i sin produktion.

Bland tjänstesektorn finns IT- och konsultföretag som Clavister, X-Lent, Atea och Eurocon. Men det finns även kreativa näringar, däribland yrkesskolan Musikmakarna som satt Örnsköldsvik på Sveriges musikkarta, gällande utbildning av blivande musikproducenter. En annan bransch som ständigt växer är besöksnäringen. Örnsköldsvik är stor del av Höga Kusten, en destination som under det senaste decenniet etablerat sig i toppen av svenska besöksmål.

Klimatsmart produktion av varor och tjänster

I Örnsköldsvik är vi pionjärer för klimatsmart produktion.Vi tillverkar energieffektiva produkter från förnybara råvaror och det utvecklas en klimatsmart produktion av varor och tjänster. Ett stort utvecklingsprojekt är North Sweden Cleantech som bygger på företags och offentliga verksamheters samarbeten i Västerbotten och Örnsköldsvik. Projektet innehåller två delprojekt:

 • Innovationskraft för grön omställning:
  Målsättningen är att hjälpa små och medelstora företag i norra Sverige att växa
  och bli mer konkurrenskraftiga genom att utnyttja möjligheterna i den gröna
  omställningen i industrin.

 • Bothnia Green Energy
  Målsättningen är att stimulera gränsöverskridande samarbete och investeringar
  i hållbara energilösningar i det geografiska området runt Kvarken. Projektet syftar
  till att ta tillvara på de nya förutsättningar som skapats för företag och organisationer
  i Kvarkenregionen att utveckla och sälja framtidens hållbara energilösningar.

Forskning som är starkt kopplad till våra styrkeområden

I Örnsköldsvik är forskningen en vital del av vår framtid. Inom följande områden har vi samarbete med universiteten:

 • Inom skog, turism och processindustri är kopplingarna starkast mot Mittuniversitetet.
 • När det gäller kemi, energi och samhällsforskning samarbetas det med Umeå universitet.
 • Den mångskiftande verkstadsindustrin har främst koppling till Luleå tekniska universitet.

I centrala Örnsköldsvik finns lokala forskningsmiljöer med koppling till Umeå universitet och Mittuniversitetet. Statens tekniska forskningsinstitut SP driver utvecklingsbolaget Processum på Domsjö industriområde med fokus på nya hållbara produkter från skogsråvara. Centralt placerat finns även Institutet för tillämpad hydraulik ITH och kopplat till enskilda företag finns mer forskning.

Samverkan som ger konkreta resultat

I Örnsköldsvik har människor sedan en lång tid tillbaka förstått värdet av att samarbeta. Det har lett till ett välutvecklat nätverk av företag, kommun, organisationer och universitet, som tillsammans driver ett brett utvecklingsarbete för att Örnsköldsvik ska bli en ännu bättre plats att bo, leva och verka på. Ett arbete som syftar till att skapa ännu bättre förutsättningar för företagande, kommunikationsmöjligheter och ett attraktivt liv i såväl stad som på landsbygd.

Företagen i fokus

Företagen är absoluta nyckeln till Örnsköldsviks tillväxt. Därför arbetar kommunen hårt för att skapa förutsättningar för företagen att utvecklas och ge en så bra näringslivsservice som möjligt. Däribland genom företagslotsar, etableringsteam och att bidra genom vara en motor i olika samverkansprojekt, skapa mötesplatser och olika aktiviteter för företagare som inspirerar och utvecklar deras företagande. Genom satsningen ”Företagens framgång – Örnsköldsviks framtid”, ska kommunen som möjliggörare och förutsättningarna för företagande bli än bättre.

Näringslivet och jobben

Lämna en spontanansökan på Recruto

Arbetslivet i Höga Kusten kan vara minst lika storslaget som naturen här - utforska dina möjligheter!

Besök Recruto för att se en del av de jobb som är lediga i Höga Kusten och lämna in din spontanansökan.

Recruto Höga Kusten Länk till annan webbplats.


Rekryteringsguiden

Rekryteringsguiden är ett verktyg som är producerat av Arbetsförmedlingen. Med hjälp av den kan du som företagare hitta smartare vägar och spara tid i din rekryteringsprocess.

Du kan göra geografiska sökningar baserat på yrke och få förslag på vilken rekryteringsmetod som passar bäst för dig. Förslagen grundar sig på statistik och prognoser som är dagsaktuella för arbetsmarknaden.

All statistik och prognosinformation som visas i Rekryteringsguiden baseras på information från:

 • Arbetsförmedlingen
 • Statistiska centralbyrån
 • Tillväxtverket.