Ja

Kompetens på en attraktiv arbetsmarknad för fler

Det finns goda möjligheter till jobb och en karriär i Örnsköldsvik. Förutom de starka företagen inom pappers-, bygg- och tillverkningsindustri och deras underleverantörer, finns det konkurrenskraftiga lokala företag, såväl små som stora inom branscher som IT, konstruktion, bioekonomi och besöksnäring. Kommunen är även en stor arbetsgivare med behov av kompetens bland annat inom välfärd, utbildning och samhällsbyggnad. Eftersom rätt kompetens och arbetskraft är nycklar till företagens konkurrenskraft, så samarbetar privata och offentliga aktörer i olika aktiviteter och projekt för att säkra kompetensförsörjningen. Däribland genom brobyggande för starkare lokala och regionala nätverk, matchning av arbetskraft, att skapa förutsättningar till studier och för unga och invandrares möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

%%#6a762a%%accent-1%%