Ja

Infrastrukturen knyter oss till världen

I Örnsköldsvik finns goda tillgångar och spetskompetens för den globala marknaden.
För det lokala näringslivets tillväxt och för att attrahera etablerare och investerare till Örnsköldsvik, satsar vi på infrastruktur och hållbara transporter. Infrastruktursatsningar som skapar förutsättningar för människors möjligheter att bo, leva och verka i Örnsköldsvik.