Ja

Lantmäteriet förbättrar för företagen

Lantmäteriet förbättrar för företagen

Lantmäterienheten arbetar ständigt med att förbättra sin företagsservice. Vi har fått en pratstund med Mona Edin, chef på Lantmäterienheten, Örnsköldsviks kommun för att få veta mer om det och hur det praktiskt kommer företagen till nytta.


Ni har bland annat kartlagt och gjort en bild över hur era förrättringsprocesser ser ut, kan du berätta mer om det?

– Vi gjorde det arbetet främst för att själva genomlysa vår process för att hitta områden att förbättra och effektivisera för att korta handläggningstiderna utan att tumma på kvalitén. Och vi insåg att den bilden också fyller en stor funktion i vår dialog med våra kunder och medborgare. Genom att kunna visualisera en komplex process på ett enkelt sätt hjälper det oss att skapa rätt förväntningar och en ökad förståelse över vad vårt arbete innebär.

Kan du ge något exempel på områden ni förbättrat?

– Bland annat så arbetar våra lantmäterihandläggare med att se till att alla inkomna ärenden är kompletta med underskrifter, fullmakter, beställningar från riksarkivet med mera, innan ärendet läggs över till en förrättningslantmätare. Och numer ringer vi upp sökande vid eventuella kompletteringar och frågor i stället för att skicka brev eller e-post. För att hinna med det, så har vi anställt ytterligare en handläggare.

Och vi har även ändrat processen för våra mätningsingenjörer så att de även under mätsäsong (sommarhalvåret) tillverkar kartor. Dessa är bara två exempel på de insatser vi gjort för att korta handläggningstiderna.

Under pandemin började ni med digitala möten, är det något ni fortsatt med?

– Ja precis, möjligheten att delta digitalt verkar väldigt uppskattad så vi fortsätter att erbjuda hybridmöten, där sakägare som bor långt bort kan delta digitalt i stället för att behöva vara med på plats. Vilket även hjälper till att korta handläggningstiden – vinn, vinn!

På vilket sätt skapar dessa förbättringar nytta för företagen?

– Vi har ökat tillgängligheten till våra handläggare och vi har dessutom under förra året lyckats korta våra handläggningstider med 50 %. Vår beskrivning över hur en förrättning går till ger våra företag en bättre bild över tidsaspekter och hjälper i deras planering.

Har ni hunnit få någon respons från företagen?

– Absolut! Vi får många positiva reaktioner från flera olika håll, vilket är jätteroligt och inspirerande. Både när det gäller våra handläggningstider och även vårt bemötande.

Vad händer framöver?

– Vi håller just nu på att rekrytera ännu en mätningsingenjör för att hinna med fler mätningsjobb i sommar. Mätningssäsongen är kort här i norr och vi vill hinna så mycket som möjligt. Och vi fortsätter delta på Företagslotsen där vi i ett tidigt skede kan bidra med vår sakkunskap och föra dialog med företagen och hjälpa till i deras planering.