Länk till startsidan

Stöd vid funktionsvariation

Du som har en funktionsvariation
kan ha rätt till hjälp enligt en lag som kallas LSS.
LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Här finns en kort beskrivning av det stöd
och den service som du kan ansöka om.
Det är dina behov som avgör
vilket stöd du kan få.

Personlig assistent

Om din funktionsvariation gör
att du har mycket svårt att själv 
klara av dina grundläggande behov
kan du ansöka om personlig assistent.

En personlig assistent hjälper dig
med sådant som du inte kan göra själv.
Det kan vara att tvätta dig och klä på dig
eller att hjälpa till när du ska äta.
Det kan också vara att ta med dig ut
så att du får träffa andra.

Assistenten kan också hjälpa dig
om du har svårt att tala med
eller förstå andra människor.

Du får vara med och bestämma
vem som ska vara din assistent.

Ledsagare

Ledsagaren är en person som följer med dig
när du ska till ett särskilt ställe.
Ledsagaren kan till exempel följa med dig
till träningen, bion eller till vänner.

Kontaktperson

Du som behöver hjälp
för att komma ut och träffa andra
kan få en kontaktperson.
Kontaktpersonen blir som en kompis.
Ni träffas en gång i veckan
och gör något roligt tillsammans.

Avlösare

Om du bor du hemma och får hjälp
av dina föräldrar eller en partner
kan ni få en stöd av en avlösare.
Avlösaren kommer hem till er
och är tillsammans med dig och hjälper dig.
Då får de som annars hjälper dig
vara lediga under den tiden.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Om du har en funktionsvariation
kan du få komma hemifrån ibland.
Du kan få bo på ett korttidshem i några dagar.
Du kan också få bo hos en annan familj.

Korttidstillsyn för skolungdomar

Korttidstillsyn är som ett fritidshem
för dig som är 12 år eller äldre
och fortfarande går i skolan.
Du får komma innan skolan börjar på morgonen
och efter skoldagens slut.
Du kan också få vara där under skolloven.

Boende för barn och ungdomar

Om du inte kan bo hemma hos din familj
till exempel för att du går i skolan i en annan stad
kan du få bo hos en annan familj.
En annan lösning kan vara
att du får bo i en särskid bostad
där det finns personal som stöttar dig.

Boende för vuxna

Om du har en funktionsvariation
som gör att du behöver extra mycket hjälp och stöd
kan du få bo i en särskild bostad.
Det kan vara en gruppbostad eller en servicebostad.
Där finns det personal
som kan hjälpa dig på dagen och på natten.

I en gruppbostad finns flera små lägenheter.
Där finns också rum som du delar med andra.

Servicebostäderna är till för dig
som klarar mycket på egen hand.
Servicebostäder är lägenheter
som finns i vanliga bostadshus.
I det huset finns personal som kan ge stöd till dig
och till andra som bor i huset.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är för dig som är vuxen
men som inte arbetar eller går i skolan.

Daglig verksamhet är en rättighet.
Du får något att göra på dagarna
och du får arbetskamrater.
Du lär dig nya saker
och övar att klara mer på egen hand.

Daglig verksamhet kan till exempel vara
att sätta ihop eller skruva isär olika saker.
Det kan också vara att tvätta bilar,
sälja fika eller baka bröd.

Så här söker du hjälp

Vill du söka hjälp enligt Lagen om stöd och service
ska du ringa till kommunens kontaktcenter
på telefon 0660-880 00
Kontaktcenter kan hjälpa dig med vissa ärenden
och annars kopplar de dig till rätt person.