Länk till startsidan

Hälsa

Region Västernorrland ska se till
att det finns hälsovård och sjukvård.

Region Västernorrland har en lättläst webbplats.
Där kan du läsa om hälsovård och sjukvård i Örnsköldsvik.
Länk till Region Västernorrlands lättlästa webbplats. Länk till annan webbplats.

Här får du vård

Om du känner dig sjuk
ska du ringa till hälsocentralen där du bor.
Hälsocentralen kan tala om vad du ska göra
och de behandlar många sjukdomar.
På hälsocentralen finns också barnavårdscentraler
som kan ge råd om små barns hälsa.

Akut sjukdom

Blir du svårt sjuk
ska du åka direkt till sjukhuset.
Om någon behöver ambulans
ska du ringa larmnumret 112.

Psykisk ohälsa

Om du behöver någon att prata med
för att du mår psykiskt dåligt
och tycker att livet är så svårt
och meningslöst att du funderar på att avsluta ditt liv
kan du ringa självmordslinjen Mind.
Mind har öppet alla dagar
och alla timmar på dygnet på telefon 90 101.
Behöver du akut hjälp, ring larmnumret 112.

Fråga om råd

Behöver du prata med en läkare
eller sjuksköterska när det är kväll eller helg
kan du ringa till sjukvårdsrådgivningen.

Sjukvårdsrådgivningen har telefonnummer 1177.
Sjukvårdsgivningen har också en texttelefon.
Numret till texttelefonen är 020-33 00 00.

Hemsjukvård

Om hälsocentralen bedömer
att du behöver få sjukvård i hemmet
kontaktar de kommunens hemsjukvård.
Hemsjukvårdens personal hjälper dig med medicinering,
såromläggning, provtagning och omvårdnad.
Du betalar för det stöd som hemsjukvården ger dig.