Du är här:

Landsbygdsutveckling

Landsbygd

Se Jonna Jintons bildspel - " Livskvalitet" längre ner på sidan

Landsbygdsutveckling

Örnsköldsviks kommun med sina 67 kvadratmil består av en stor andel landsbygd och nästan hälften av invånarna i kommunen bor på landsbygden.
 
För att kommunen ska fortsätta att utvecklas och att det skapas tillväxt så behöver både staden och landsbygden bidra. Landsbygden med sina invånare är en viktig resurs i utvecklingen av kommunen på samma sätt som staden med sina resurser också har stor betydelse. Både befolkningsutveckling och utvecklingen när det gäller service på landsbygden visar att det är en stor utmaning.
 
Inför mandatperioden 2011-2014 beslutade komnustyrelsen att en satsning ska göras av landsbygden och man pekade ut landsbygden som ett prioriterat område och satsade 1 miljon kronor extra i anslag per år. Från 2011 förstärktes tillväxtavdelningen med en tjänst som näringslivsutvecklare med fokus på både stad- och landsbygdsutveckling.

Landsbygdsstrategi

Landsbygdsstrategin togs fram 2014 och ska ge en plattform för ett lokalt utvecklingsarbete i de fyra serviceorter som beslutats i översiktsplanen. För varje serviceort med omland föreslås att kommunala resurser,det lokala näringslivet och föreningslivet ska samlas kring en gemensam lokal plan för utveckling, samverkan och resursanvändning. Avsikten är att samla alla goda krafter i arbetet med att utveckla landsbygden i Örnsköldsviks kommun.

Landsbygdstrategin kommer att revideras under 2019.

Här kan du läsa hela Landsbygdsstrategin för 2014-2018PDF

Årets kommun 2012

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva! har utsett Örnsköldsviks kommun till Årets kommun 2012 med följande motivering:

"Örnsköldsviks kommun satsar konsekvent på hela kommunens utveckling. Honnörsorden är "bygd och stad i balans". Kommunen jobbar brett för att underlätta inflyttningar på landsbygden och är ett föredöme med sin strategiska satsning på servicen. I sju små orter etableras servicepunkter i ett fruktbart samarbete med de lokala grupperna och det nybildade kommunbygderådet."

Läs mer om utmärkelsen Årets kommun på Hela Sverige ska levas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se filmen "Örnsköldsvik- ett enkelt val"

Se Jonna Jintons "Livskvalitet"

Temakväll Bygd och stad i balans

Den 27 februari 2018 möttes ett 70 tal personer för att lyssna på Po Tidholm och Lars Westin.

Syftet med kvällen var att bredda kunskap utifrån den urbanisering som pågår och hur landsbygdsfrågorna lyfts och diskuteras i landet. Bygd och stad i balans är det en utopi eller verklighet? Går det att förena? Hur påverkar de olika bilderna oss som bor här och kan vi själva påverka bilderna?

Lars Westin professor vid Centrum för regionalvetenskap, Umeå Universitet deltar i många konferenser och är specialiserad i den urbanisering som pågår och dess konsekvenser.

Po Tidholm , journalist och författare och senast känd från TV- serien ”Resten av Sverige”, som också deltar vid många konferenser i Sverige i dag.

Kvällen var en aktivitet i projektet Leader Bygd och stad i balans.

Till kvällen hade det inbjudits olika utvecklingsgrupper från landsbygden och staden samt förtroendevalda och tjänstepersoner.

Här nedan kan du ta del av de inledande anförande från Lars Westin och Po Tidholm.

Lars Westin, professor vid Centrum för regionalvetenskap, Umeå Universitet:

Po Tidholm, journalist och författare:

Sidan uppdaterades

2019-06-14

Sidansvarig: