Anslagstavla

Här publiceras från 1 januari 2018 tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll samt tillkännagivanden om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

Här finns protokollen från respektive nämndöppnas i nytt fönster.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Den digitala anslagstavlan ersätter enligt den nya kommunallagen den gamla fysiska som suttit i Stadshuset på Nygatan 16.

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

För tillfället finns det ingen information


Tillkännagivanden av justerade protokoll

Humanistiska nämndens socialutskott 2020-07-07
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-25
Humanistiska nämndens socialutskott 2020-06-23
Samordningsförbundet 2020-06-22
Omsorgsnämnden 2020-06-17
Bildningsnämnden 2020-06-16
Humanistiska nämnden 2020-06-16
Humanistiska nämnden sekretess 2020-06-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-16
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2020-06-16

Delegationsbeslut

För tillfället finns det ingen information


Justerade protokoll

För tillfället finns det ingen information


Upplysning om hur beslut överklagas

Information på kommunens anslagstavla - upplysning om hur beslut kan överklagas

Kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelse flytt fordon Ångermanlandsgatan 21
Tillkännagivande, Linde Gas AB, beslut enligt miljöbalken om fortsatt drift av befintlig anläggning för att rena, flytandegöra, lagra och distribuera koldioxid från Domsjö Fabriker
Tillkännagivande, Svevia AB, beslut om tillstånd, fortsatt och utvidgad täkt av berg och morän, vid fastigheten Pengsund 1:4, Örnsköldsviks kommun (551-10337-19)
Tillkännagivande, AB Högland Såg & Hyvleri, ansökan om villkorsändring buller (556057-4328)
Anslagstavlan, kungörelse av tidbegränsat bygglov, etablera bodar och parkering, Norrlungånger 3:39 och 8:1
Tillkännagivande, Åliden Vind AB, prövotidsredovisning och ansökan om slutliga villkor till skydd för rennäringen vid Åliden vindkraftpark,tre km norr om Trehörningsjö, Örnsköldsviks kommun (551-4063-2020)
Tillkännagivande, Brattmyrliden Vind AB, prövotidsredovisning och ansökan om slutliga villkor till skydd för rennäringen vid Brattmyrliden vindkraftpark, åtta km sydöst om Trehörningsjö, Örnsköldsviks kommun (551-4065-2020)
Kungörelse - flyttat fordon från Resecentrum Örnsköldsvik

Kungörelser om beslutade föreskrifter

För tillfället finns det ingen information

Sidan uppdaterades

2020-06-05

Sidansvarig: