Anslagstavla

Här publiceras från 1 januari 2018 tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll samt tillkännagivanden om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

Här finns protokollen från respektive nämndöppnas i nytt fönster.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Den digitala anslagstavlan ersätter enligt den nya kommunallagen den gamla fysiska som suttit i Stadshuset på Nygatan 16.

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträde

Tillkännagivande KF 2020-01-27 inställt

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Humanistiska nämndens socialutskott 2020-01-14
Kommunfullmäktige 2019-12-16

Delegationsbeslut

För tillfället finns det ingen information


Justerade protokoll

För tillfället finns det ingen information


Upplysning om hur beslut överklagas

Information på kommunens anslagstavla - upplysning om hur beslut kan överklagas

Kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelse flyttat fordon Vintergatan 2 Örnsköldsvik
Tillkännagivande, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, ansökan om tillstånd för fortsatt drift av Knorthem avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät (Lst 551-4493-17)
Grannehörande Anslagstavlan, 3 styck bygglov för transformatorstationer

Kungörelser om beslutade föreskrifter

För tillfället finns det ingen information

Sidan uppdaterades

2019-03-27

Sidansvarig: