Anslagstavla

Här publiceras från 1 januari 2018 tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll samt tillkännagivanden om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

Här finns protokollen från respektive nämndöppnas i nytt fönster.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Den digitala anslagstavlan ersätter enligt den nya kommunallagen den gamla fysiska som suttit i Stadshuset på Nygatan 16.

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Tillkännagivande kommunfullmäktige 2020-09-28
Tillkännagivande kommunfullmäktige 2020-09-28, reviderad

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Bildningsnämnden 2020-09-15
Humanistiska nämndens socialutskott 2020-09-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-15
Samordningsförbundet 2020-09-10
Kommunstyrelsen 2020-09-01
Stiftelsen Nätterlunds minnesf 2020-09-01

Delegationsbeslut

För tillfället finns det ingen information


Justerade protokoll

För tillfället finns det ingen information


Upplysning om hur beslut överklagas

Information på kommunens anslagstavla - upplysning om hur beslut kan överklagas

Kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelse flyttat fordon Järvedvägen 42 C, Järved
Flyttat fordon fr Örnsköldsvik Norra till kommunens uppställningsplats, Triangelv 4, Bjästa
Tillkännagivande, Sjöbloms sjukvårdsutrustning AB, ansökan om tillstånd för kemisk och elektrolytisk ytbehandling på Gålnäs industriområde (Lst 551-6302-20)
Anslagstavlan, grannehörande, nybyggnad av radhus med 5 lgh, Österås 1:112, 1:116 och 1:19
Anslagstavlan, kungörelse av bygglov, nybyggnad av restaurang, Örnsköldsvik 6:2
Kungörelse - flyttat fordon fr Hamnplan, Hotellg 5, Örnsköldsvik, till kommunens uppställningsplats i Bjästa
Kungörelse - flyttat fordon fr Lokvägen 12, Mellansel, till BDH, Vägersta
Detaljplan för Norrlungånger 2:144, del av - Granskning
Anslagstavlan, grannehörande, nybyggnad av fritidshus och garage, Förhandsbesked, Själevads-Lövsjö 1:9

Kungörelser om beslutade föreskrifter

För tillfället finns det ingen information

Sidan uppdaterades

2020-06-05

Sidansvarig: