Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng


Coronapandemin - Skärpta allmänna råd i Västernorrland

Spridningen av covid-19 ökar i hela länet. Läget är allvarligt och för att bromsa smittan krävs ett förändrat beteende. Därför införs skärpta råd från och med måndag den 16 november. De gäller till och med den 13 december, men kan komma att förlängas.

Följande gäller för dig som bor eller vistas i Västernorrland:

 • Undvik att umgås med andra
  Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Du bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.

 • Besök inte allmänna platser
  Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

 • Gå inte på evenemang och aktiviteter
  Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

 • Res inte
  Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Du bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Rådet gäller även resor till regionen från andra regioner. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier, sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Även arbetsplatser och verksamheter omfattas

Beslutet den 16 november omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter, som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar.

 • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.
  Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Länet inför publiktak på 50 personer
Från och med onsdag den 18 november är det i Västernorrland förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Beslutet har fattats mot bakgrund av det allvarliga coronaläget i länet med allmän smittspridning och klustersmitta. Se nyhet på länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi måste göra allt vi kan för att bromsa smittspridningen i samhället och skydda de äldre och personer som löper störst risk för att bli svårt sjuka.

Läs mer om skärpta råd och covid-19 på vårdguiden 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten förklarar innebörden av allmänna rådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samlingssida för coronarelaterad information på kommunens webbplats

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2020-11-16