Viktig information om coronapandemin

Örnsköldsviks kommuns logotyp

Ansök om ny eller ändrad utfart mot kommunal gata

Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter

Typ av åtgärd * (obligatorisk)
Typ av åtgärd
Med din ansökan ska du bifoga ritning/skiss som beskriver förändringen du vill genomföras samt några foton som visar platsen som ansökan gäller.